Afganistan 1979-1989
News Search:
Home · Artykuły · Forum · Download · Linki · Kontakt · Galeria · Szukaj04 Lipiec 2020 19:24
Rozdzielczośc ekranu
Strona jest dostosowana do rozdzielczości ekranu 1366x768 dla przeglądarki Mozilla Firefox.
Aby zwiększyć lub zmniejszyć czasowo rozdzielczość Twojego ekranu, przy wciśniętym prawym ctrl przekręć rolką myszki i dobierz odpowiednią dla siebie rozdzielczość.
Afganistan 1979-1989
MEDYCZNE ZABEZPIECZENIE DZIAŁAŃ BOJOWYCH ARMII RADZIECKIEJ - KOMPANIA, PLUTON.
MEDYCZNE ZABEZPIECZENIE DZIAŁAŃ BOJOWYCH ARMII RADZIECKIEJ - KOMPANIA, PLUTON.

Medyczne zabezpieczenie działań bojowych wojsk składa się z różnych organizacyjnych, profilaktycznych, leczniczo-ewakuacyjnych, przeciw epidemicznych i innych przedsięwzięć, wykonywanych na wszystkich szczeblach służb medycznych od pierwszej linii do głębokich tyłów.
Medyczne służby na przykładzie pułku zmotoryzowanego: organizacja i podstawowe zadania

Medyczna służba pułku zależy, przede wszystkim, od struktury pułku, którego jest częścią składową.

W medyczną służbę pułku wchodzą:

* kompania medyczna pułku;
* medyczne plutony batalionów;
* instruktorzy sanitarni kompanii, baterie i pododdziałów specjalnych w pułku;
* strzelcy - sanitariusze plutonów.

Medyczna służba pułku to:

- medyczna kompania pułku, która jest podporządkowana bezpośrednio dowódcy medycznej służby pułku. Dowódca służby medycznej pułku, podlega dowódcy pułku, a w sprawach medycznych - dowódcy medycznej służby dywizji.

- w każdym zmotoryzowanym i pancernym batalionie oraz w każdym dywizjonie artylerii jest medyczny pluton, którym dowodzi batalionowy felczer. Dowódca medycznego plutonu w batalionie podlega dowódcy batalionu, a w sprawach medycznych wykonuje rozkazy dowódcy medycznej służby pułku.

- każda kompania zmotoryzowana ma jednego instruktora sanitarnego (saninstruktor), podległego dowódcy kompanii, a w sprawach medycznych - dowódcy medycznego plutonu batalionu.

- każdy pluton ma jednego strzelca-sanitariusza, podległego dowódcy plutonu, a w sprawach medycznych - sanitarnemu instruktorowi kompanii.

W innych podziałach specjalistycznych pułku (bateria przeciwpancerna, dywizjon przeciwlotniczy, kompania inżynieryjno saperska, kompania rozpoznawcza), podległych bezpośrednio dowódcy pułku, są instruktorzy sanitarni, którzy podporządkowani są w sprawach medycznych dowódcy medycznej służby pułku.


 Afganistan 1979-1989<br />

Do zadań medycznej służby, za realizację, których odpowiada dowódca medycznej służby pułku, należą:

* poszukiwanie rannych i chorych, świadczenie im pierwszej pomocy, zebranie i wyniesienie ich (wywóz) z pola boju (z podziałów), jak również ewakuacja rannych i chorych z pododdziałów pułku do medycznej kompanii pułku;
* we właściwym czasie świadczenie dolekarskiej i pierwszej lekarskiej pomocy
* rannym i chorym, przygotowanie ich do dalszej ewakuacji;
zabezpieczenie podziałów pułku środkami medycznymi;
* medyczna kontrola nad stanem zdrowia składu osobowego pułku, wszelkie działania przeciw epidemiologiczne, skierowane przeciw powstaniu i rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych;
* medyczne rozpoznanie w pasie działania (obszarze rozmieszczenia) pułku;
* prowadzenie nadzoru nad realizacją sanitarno-higienicznych norm i przepisów lokalizacji, odżywiania się, zaopatrzenia w wodę i środki czystości składu osobowego oraz grzebanie poległych w boju i zmarłych żołnierzy;
* szkolenie medyczne składu osobowego pułku na wszystkich szczeblach.

Rys.1. Służba medyczna Armii Radzieckiej w poluObowiązki i wyposażenie instruktora sanitarnego kompanii:

Instruktor sanitarny ma za zadanie przeprowadzać działania, skierowane na zachowanie zdrowia składu osobowego kompanii, przestrzeganiu zasad sanitarno-higienicznych i epidemiologicznych, medyczne zabezpieczenie składu osobowego od skutków porażenia bronią ABC, świadczenie pierwszej pomocy przy zranieniach i chorobach, oraz szybką ewakuację rannych i chorych do medycznych punktów.

Instruktor sanitarny zobowiązany jest:

* znać zadanie kompanii, ilość i stan rannych i chorych w pododdziałach kompanii, miejsce stacjonowania medycznego plutonu batalionu i plan jego przemieszczenia się;
* organizować i przeprowadzać poszukiwanie rannych i chorych na polu bitwy, okazywać pierwszą pomoc i elementy dolekarskiej pomocy rannym i ciężko chorym, przeprowadzać zbiór, osłonę i oznaczenie rannych i chorych;
* kontrolować czasowe i jakościowe udzielenie pierwszej pomocy, okazywanej przez strzelców-sanitariuszy na zasadzie samo i pomocy wzajemnej;
* zorganizować efektywne wykorzystanie sił i środków do zbioru i wywozu rannych i chorych ze składu kompanii;
* ujawniać chorych i okazywać nimi pierwszą pomoc a za pozwoleniem dowódcy kompanii wysyłać ich do medycznego plutonu batalionu lub do medycznej kompanii pułku;
* przeprowadzać medyczne rozpoznanie w miejscu rozmieszczenia i pasie bojowego działania kompanii;
* kontrolować właściwe i czasowe mycie się składu osobowego oraz zmianę bielizny;
* zabezpieczyć skład osobowy kompanii medycznymi środkami profilaktyki i świadczenia pierwszej pomocy, kontrolować prawidłowość ich zastosowania, zabezpieczyć strzelców-sanitariuszy medycznymi środkami;
* szkolić skład osobowy kompanii w prawidłowym udzielaniu samopomocy i pomocy wzajemnej przy zranieniach i chorobach,
* referować dowódcy kompanii i dowódcy medycznego plutonu batalionu wszelkie dane o ilości rannych i chorych, ilości rannych i chorych ewakuowanych z pola walki oraz miejscu ich lokalizacji;

Opaska na ramie ze znakiem Czerwonego Krzyża.Wyposażenie instruktora sanitarnego kompanii, oprócz wojskowego zaopatrzenia, zawiera:

* opaska ze znakiem Czerwonego Krzyża (powinna być noszona na lewym ramieniu);
* szelki ewakuacyjne;
* torba medyczno sanitarna (SMS).

W razie konieczności instruktor sanitarny, jak również strzelcy-sanitariusze, dodatkowo zabezpieczają się specjalnymi znakami, przyrządami nocnej obserwacji, radionadajnikami do oznaczenia miejsc koncentracji rannych, chemicznymi grzałkami do ogrzewania w chłodnej porze roku czy klimacie, itp.


Obowiązki i wyposażenie strzelca-sanitariusza:

Oprócz realizacji obowiązków strzelca, strzelec-sanitariusz zobowiązany jest:

* znać zadanie swojego plutonu;
* znać miejsce przebywania dowódcy plutonu i instruktora sanitarnego kompanii;


Rys.2. Opaska na ramie ze znakiem Czerwonego Krzyża.* ciągle wypatrywać rannych i chorych na polu bitwy, okazywać im pierwszą pomoc, wykorzystać ochronne i maskujące właściwości terenu dla ich osłony;
* znaczyć miejsce przebywania rannych i chorych;
* znać i umieć wykorzystać medyczne wyposażenie, jak również podręczne środki dla świadczenia pierwszej pomocy.


Do wyposażenia strzelca-sanitariusza, prócz przedmiotów, ustalonych każdemu żołnierzowi, wchodzą:

* opaska ze znakiem Czerwonego Krzyża (powinna być noszona na lewym ramieniu);
* szelki ewakuacyjne;
* torba medyczno sanitarna (SMS).

Strona 1 z 2 1 2 >
Znajomi i partnerzy
Explosive.pl
us.mil.pl - Wojsko Rosyjskie i ZSRR
rekonstrukcje
strefa militarna
strefa militarna
SRH Siewiernaja
GRH Morpiech
Marskoj piechaciniec- morski piechur
stop_niewypałom
rsva
gazeta afganiec
stowarzyszenie saperów polskich
ghostteam.pl
71BPP

Welcome :)


Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie* Zarejestruj się!
* Zapomniane hasło?
Ostatnio dodane artykuły

NSP-N
NSP-D
Apteczka wz. 85
Apteczka AD
Afganistan a lewica.
Karbowiak o wojnie...
Służymy w morskiej...
Lotnictwo śmigłowco...
Afgańscy "trębacze"...
Pokłosie...
"Szturmowcy" z KGB
"Czarne tulipany"..
Renat Szafikow..
Narada w sztabie...
Łupy zwiadowców...
Mudżahedińscy jeńcy...
Afganistan 1979-1989...
Przekazanie strażnicy...

Kalendarium wojny


Afganistan - 1979
Afganistan - 1980
Afganistan - 1981
Afganistan - 1982
Afganistan - 1983
Afganistan - 1984
Afganistan - 1985
Afganistan - 1986
Afganistan - 1987
Afganistan - 1988
Afganistan - 1989

GRH "Morpiech"

GRH MORPIECH
Морская Пехота
СССР 1963-1991Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 39
Nieaktywowany Użytkownik: 1420
Najnowszy Użytkownik: evg_krivec
FORUM

 Afgancy.fora.pl, Afganistan, Morska Piechota, soviet naval infantry

Afganistan 1979-1989 na YouTube

Jesteśmy także na:Translator


Archiwum strony

 Afganistan, Afghanistan,archiwum