Afganistan 1979-1989
News Search:
Home · Artykuły · Forum · Download · Linki · Kontakt · Galeria · Szukaj01 Listopad 2020 03:37
Rozdzielczośc ekranu
Strona jest dostosowana do rozdzielczości ekranu 1366x768 dla przeglądarki Mozilla Firefox.
Aby zwiększyć lub zmniejszyć czasowo rozdzielczość Twojego ekranu, przy wciśniętym prawym ctrl przekręć rolką myszki i dobierz odpowiednią dla siebie rozdzielczość.
Afganistan 1979-1989
ETATOWE SOWIECKIE MINY PRZECIWPIECHOTNE STOSOWANE PODCZAS WOJNY W AFGANISTANIE 1979-1989, część 1.
ETATOWE SOWIECKIE MINY PRZECIWPIECHOTNE STOSOWANE PODCZAS WOJNY W AFGANISTANIE 1979-1989, część 1.
ETATOWE SOWIECKIE MINY PRZECIWPIECHOTNE STOSOWANE PODCZAS WOJNY W AFGANISTANIE 1979-1989
Ogromna Armia Radziecka na swoim wyposażeniu, poza minami etatowymi, miała kilkanaście typów min przeciwpiechotnych skonstruowanych i produkowanych w innych państwach Układu Warszawskiego (Czechosłowacja, Bułgaria)
Temat jest tak rozległy, że temat artykułu obejmuje tylko wybrane sowieckie miny przeciwpiechotne używane w Afganistanie.
Jak szacuje ONZ na terenie Afganistanu nadal niebezpiecznych jest ok. 9 milionów min tylko z okresu wojny z ZSRR, w konfliktach późniejszych „dołożono” jeszcze 5-6 milionów.

HISTORIA POWSTANIA MIN LĄDOWYCH


Wzmianki o pierwszych minach pochodzą z XIII w. Prawdopodobnie wtedy to Chińczycy skonstruowali pierwsze miny – „piorun ziemny” i „pszczeli ul” – składające się z kulistego kadłuba napełnionego prochem i kawałkami żelaza. Taki miny umieszczano w gruncie i odpalano ogniowo za pomocą sznura nasyconego saletrą.
W Europie wzmianki o pierwszym zastosowaniu prymitywnych min fugasowych odpalanych ogniowo pochodzą z XVII-XVIII w.
Miny działające samoczynni (pod wpływem nacisku) pojawiają się w drugiej połowie wieku XIX (wojna rosyjsko-turecka 1877-1878).
Największy rozwój w konstrukcji min przypada na przełom XIX i XX w. w wyniku wynalezienia kruszących materiałów wybuchowych. Wojna rosyjsko –japońska 1904 –1905 to już okres masowego stosowanie min, z danych wynika ze założono po obu stronach konfliktu ok. 4-5 tyś. min.
I wojna światowa to czasy intensywnego rozwoju tego rodzaju broni zarówno na froncie zachodni jak i wschodnim.
Okres międzywojenny to dalszy rozwoju konstrukcji min jak i taktycznego ich zastosowania.
II wojna światowa to okres gdzie miny wykorzystywano już powszechnie przez wszystkie strony konfliktu w ilościach kilkudziesięciu milionów sztuk.
Szacuje się, że od min lądowych walczące strony czasowo lub trwale utraciły ok.20-25% stanów osobowych.
W okresie powojennym i obecnie w licznych konfliktach lokalnych użycie min przeciwpiechotnych jest największe, z jakim ludzkość mogła się spotkać.
Wg danych ONZ na obszarze 62 krajów znajduje się ok. 85-100 milionów min założonych po zakończeniu II wojny światowej.
Żadne z dotychczas stosowanych w historii środków walki nie może się równa z minami przeciwpiechotnymi pod względem wysokiej efektywności bojowej uzyskanej tak małymi kosztami produkcji przy jednoczesnej łatwości obsługi oraz prostocie i uniwersalności zastosowania.

KLASYFIKACJA MIN LĄDOWYCH
PODZIAŁ MIN PRZECIWPIECHOTNYCH


Miny lądowe ze względu na przeznaczenie dzielimy na:

· przeciwpiechotne
· przeciwpancerne
· przeciw transportowe
· przeciwdesantowe
· miny specjalne
· miny sygnalizacyjne
· miny narzutowe

Miny przeciwpiechotne dzielimy na:

1. fugasowe - zazwyczaj ustawiane ręcznie lub mechanicznie, o masie od 0.07 – 0,8 kg, masa materiału wybuchowego 0,009-0,25 kg, zaopatrzone w zapalniki kontaktowe działania naciskowego (mechaniczne, elektryczne bądź elektroniczne). Zadziałanie miny następuje po bezpośrednim nacisku (np. butem) na pokrywę naciskową miny.

2. odłamkowe:

* o działaniu okrężnym – zazwyczaj ustawiane ręcznie, na powierzchni gruntu lub kotwiczone. Korpus w kształcie walca, zapalnik naciągowy lub naciskowy. W zależności od konstrukcji detonują na powierzchni gruntu lub na wysokości 0,5-3,0 m (miny „wyskakujące”). Promień rażenia bezpośredniego ok. 10-15 m.
Miny takie rażą kulkami, wałeczkami lub odłamkami korpusu.

* o działaniu kierunkowym – ustawiane na powierzchni gruntu lub na pożądanej wysokości, ukierunkowanie rażenia uzyskuje się dzięki odpowiedniemu uformowaniu korpusu miny, warstwy odłamkowej i materiału wybuchowego. Stosuje się zapalniki mechaniczne o działaniu naciągowym lub zapalniki elektryczne do zdalnego odpalania. Masa tego typu min od 1,0 do 25 kg, masa materiału wybuchowego 0,68- 12,0 kg. W zależności od budowy zasięg ich skutecznego rażenia w polu 40-60o od 40 do 150m.

3. o działaniu innym -

Podział min jest oczywiście bardziej rozległy i złożony. Każdą kategorie min można dzielić na podkategorie ze względu na rodzaj działania, rodzaj konstrukcji i skutków działania.
Powyżej przedstawiałem najprostszy sposób podziału min ppiech i w obrębie tego podziału będziemy się poruszać.


CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE MIN PRZECIWPIECHOTNYCH,
WOJNA W AFGANISTANIE 1979-1989


Skuteczność min lądowych zależy głownie od dobrego ich ukrycia. Taktycznie miny przeciwpiechotne mają za zadanie opóźniać, powstrzymywać i demoralizować wojska przeciwnika. Miny przeciwpiechotne ustawia się najczęściej masowo w formie pól minowych, które to stanowią zaporę inżynieryjną dla wojsk przeciwnika. Pola minowe jak i inne zapory nie są nie do pokonania, potrzeba tylko czasu i środków do wykonania w nich przejść. Do tego momentu pola minowe powodują straty i ograniczają ruchy wojsk przeciwnika. Oczywiście miny używa się także pojedynczo lub niewielkimi grupami do tzw. minowania nękającego.Wg Rosjan od grudnia 1979 do końca sierpnia 1988 strona sowiecka założyła 2131 pól minowych różnej wielkości. Zdjęto 1531 tych pó,l a plany reszty przekazano armii afgańskiej.
W czasie wojny w Afganistanie sowieci w swoim arsenale mieli kilkanaście rodzajów min przeciwpiechotnych. Często występowały starsze konstrukcje pamiętające czasy drugiej wojny światowej: POMZ-2 , PMD-6, jak i nowoczesne: OZM-72, PMN-2, PFM.
W AR minowaniem i rozminowaniem zajmowali się głownie żołnierze wojsk inżynieryjnych. W „saperce” szkolono także pododdziały rozpoznawcze i specjalne, ale główne zadania minerskie pozostawiano saperom.
W Afganistanie Rosjanie minami przeciwpiechotnymi zabezpieczali główne miasta, lotniska, garnizony. Stosowano pola minowe stricte przeciwpiechotne jak i mieszane (miny przeciwpancerne i przeciwpiechotne). Minami kierunkowymi zabezpieczano planowane trasy karawan dostarczające zaopatrzenie i bron dla Mudżahedinów, układano je także wokół własnych baz i posterunków.
W wojnie Afgańskiej 1979-1980 można zaobserwować zjawisko chaotycznego minowania masowego – minowanie narzutowe. Minowano jak się dało: zestawami artyleryjskimi, ze śmigłowców czy samolotów bombowych. Minowanie takie jest dobre tylko z jednego powodu: szybko można zaminować duże obszary. Wad jest więcej: pola minowe nigdy nie są precyzyjnie określone, brak schematu pola, miny stosowane (np. PFM-1) są minami z tak niewielką ilością materiału wybuchowego, że nie zabijają tylko ranią.
Na świecie wśród producentów min jest ogólna tendencja, że miny przeciwpiechotne nie mają zabijać!!!. Bo po co??? Zabicie przeciwnika jest nieopłacalne!!!! Lepiej go zranić tak dotkliwie żeby go trwale wyeliminować za działań a koszty leczenia, koszty psychologiczne ma ponosi przeciwnik.
Miny i minowanie narzutowe jest najniebezpieczniejsze dla wojsk własnych (pod warunkiem, że miny nie mają zapalników z samo likwidatorami – sowieckie w większości ich nie miały!) jak i dla cywilów.


1. Miny fugasowe.Afganistan mina PMD-6M

1.1 Mina przeciwpiechotna PMD-6M.

Skonstruowana w roku 1939, pierwsze znaczące użycie bojowe w wojnie rosyjsko-fińskiej 1939/1940. Konstrukcja miny wymusza tylko jeden sposób ustawiania – ręczny
Zadziałanie następuje po nacisku (nadepnięciu) na pokrywę naciskowa, następuje wypchnięcie zawleczki z zapalnika i detonacje 200g kostki trotylu.Mina jest wykonana z drewna, elementy metalowe to zapalnik MUW-2M, i sprężysta blaszka pod pokrywa.
Miny te najczęściej ustawia się pod 1-2 cm warstwą gruntu i maskuje.

Rys.1.1.1. Mina PMD-6M
Afganistan mina PMD-6M i jej przekrój, zapalnik MUW-2M

Rys.1.1.2. Mina PMD-6M i jej przekrój, zapalnik MUW-2M i sposób założenia w grunt.
Dane techniczno-taktyczne:


Afganistan mina PMD-6M dane techniczne

Afganistan mina PMN

1.2 Mina przeciwpiechotna PMN.

Konstrukcja pochodzi z lat 60-tych, mina ta zastąpiła wojenną minę PMK-40 z lat czterdziestych. Konstrukcyjnie niewiele się różni, zamiast tekturowego korpusu zastosowano bakelit, usprawniono mechanizm igliczny i standardowo zaczęto stosować zapał MD-9.
Zadziałanie miny następuję po naciśnięciu (nadepnięciu) na gumową pokrywę naciskowa z siłą 8-25 kg, następuję wtedy przesuniecie trzonu naciskowego w dół co powoduję otwarcie „okienka” w prowadnicy trzonu co umożliwia zwolnienie napiętej iglicy która uderza w spłonkę zapalającą zapału, następuję detonacja materiału wybuchowego.
Mina ta jest wodoszczelna, produkowana w wielu krajach, jest chyba najczęściej spotykaną powojenną miną na świecie.

Rys.1.2.1. Mina PMN

Afganistan mina PMN w przekrój


Rys.1.2.2. (z prawej) Mina PMN w przekroju.
Afganistan mina PMN  sposoby złożenia w grunt.


Rys.1.2.3. Mina PMN, sposoby złożenia w grunt.Dane techniczno-taktyczne:


Afganistan mina PMN dane techniczne
Afganistan mina PMN-2


1.3. Mina przeciwpiechotna PMN-2.

Jest to mina przeciwpiechotna fugasowa. Przeznaczona do likwidacji siły żywej przeciwnika.
W większości przypadków ilość materiału wybuchowego powoduje oderwanie stopy którą nadepnięto na minę ale w zależności od szybkości marszu i umiejscowienia drugiej nogi siła wybuchu i temperatura gazów powodują głęboki rany także w drugiej nodze.
Minę można ustawiać w dowolnym środowisku (grunt, woda, śnieg) ręcznie lub mechanicznie.
Mina ta nie ma samo likwidatora ale nie jest możliwe ponowne zabezpieczenie mechanizmu naciskowego po jego odbezpieczeniu.


Rys.1.3.1. Mina PMN-2


Zapalnik i detonator są elementami konstrukcyjnymi miny i także przez to podczas jej zakładania mina ta należy do bardzo bezpiecznych i daje możliwość używania ich prze słabo wyszkolonych żołnierzy. Aby uzbroić minę należy przekręcić metalowy uchwyt (znajdujący się z boku korpusu) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, następuje wtedy zerwanie drutu zabezpieczającego i odsłonięcie spłonki .

Afganistan mina PMN-2 przekrój


Aby mina zadziałała należy nacisną „krzyż” w gumowej pokrywie siłą ok. 10-25 kg by mechanizm igliczny spowodował nakłucie spłonki inicjującej i dalej detonację materiału kruszącego. Miny PMN-2 odporne są na podmuch w 85-90% co utrudnia ich neutralizacje ładunkami wydłużonymi do likwidacji pól. Minę te poza ZSRR produkowano w 15 krajach świata, Włosi skopiowali ją i sprzedają pod symbolem „Maus-1”.


Rys.1.3.2. (z prawej) Mina PMN-2 w przekroju.
Dane techniczno-taktyczne:


Afganistan mina PMN-2 dane techniczne

Bibliografia:
1. Ryszard Łodzikowski „Miny przeciwpiechotne Wojska Polskiego” NTW 10/98
2. Ian Jones „Złośliwa śmierć” Wołoszański, W-wa 2005
3. Б.В.Варенышев. Учебник. Военно-инженерная подготовка. МО СССР. Москва. 1982г

Fotografie i rysunki:
1. Własne.
2. EOD US Army.
3. www.etel.ru
4. Б.В.Варенышев. Учебник. Военно-инженерная подготовка. МО СССР. Москва. 1982г
Opracował:
Zbigniew Ziemiński "saperski"
cześć 2.


cześć 3.


cześć 4.

Znajomi i partnerzy
Explosive.pl
us.mil.pl - Wojsko Rosyjskie i ZSRR
rekonstrukcje
strefa militarna
strefa militarna
SRH Siewiernaja
GRH Morpiech
Marskoj piechaciniec- morski piechur
stop_niewypałom
rsva
gazeta afganiec
stowarzyszenie saperów polskich
ghostteam.pl
71BPP

Welcome :)


Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie* Zarejestruj się!
* Zapomniane hasło?
Ostatnio dodane artykuły

NSP-N
NSP-D
Apteczka wz. 85
Apteczka AD
Afganistan a lewica.
Karbowiak o wojnie...
Służymy w morskiej...
Lotnictwo śmigłowco...
Afgańscy "trębacze"...
Pokłosie...
"Szturmowcy" z KGB
"Czarne tulipany"..
Renat Szafikow..
Narada w sztabie...
Łupy zwiadowców...
Mudżahedińscy jeńcy...
Afganistan 1979-1989...
Przekazanie strażnicy...

Kalendarium wojny


Afganistan - 1979
Afganistan - 1980
Afganistan - 1981
Afganistan - 1982
Afganistan - 1983
Afganistan - 1984
Afganistan - 1985
Afganistan - 1986
Afganistan - 1987
Afganistan - 1988
Afganistan - 1989

GRH "Morpiech"

GRH MORPIECH
Морская Пехота
СССР 1963-1991Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 39
Nieaktywowany Użytkownik: 1420
Najnowszy Użytkownik: evg_krivec
FORUM

 Afgancy.fora.pl, Afganistan, Morska Piechota, soviet naval infantry

Afganistan 1979-1989 na YouTube

Jesteśmy także na:Translator


Archiwum strony

 Afganistan, Afghanistan,archiwum