Afganistan 1979-1989
News Search:
Home · Artykuły · Forum · Download · Linki · Kontakt · Galeria · Szukaj21 Czerwiec 2021 22:09
Rozdzielczośc ekranu
Strona jest dostosowana do rozdzielczości ekranu 1366x768 dla przeglądarki Mozilla Firefox.
Aby zwiększyć lub zmniejszyć czasowo rozdzielczość Twojego ekranu, przy wciśniętym prawym ctrl przekręć rolką myszki i dobierz odpowiednią dla siebie rozdzielczość.
Afganistan 1979-1989
Apteczka indywidualna AI
Apteczka indywidualna AI
W Armii Radzieckiej i Flocie występowały następujące etatowe indywidualne medyczne środki ochrony i profilaktyki, wykorzystane dla świadczenia pomocy i samopomocy porażonym środkami bojowymi.

1. apteczka indywidualna (АИ),
2. sterylny opatrunek indywidualny (ППИ-1),
3. indywidualny pakiet przeciwchemiczny (ИПП-8),
4. pantacyd (lub system „Rodnik”) – w przypadku gdy środek nie występuje z apteczce indywidualnej.
1. Apteczka indywidualna (АИ-1)radziecka, sowiecka apteczka indywidualna AI

Apteczka indywidualna (Аптечка Индивидуальная АИ-1)– to zbiór indywidualnych środków medycznej pomocy i samopomocy żołnierza.
Przyjęta na wyposażenie CA w 1978 roku. Apteczka jest przeznaczona dla wyprzedzenia szkodliwego działania lub obniżenia skutków działania różnych rodzajów broni masowego rażenia, przeznaczona jest również do świadczenia pierwszej medycznej pomocy i samopomocy przy porażeniu składu osobowego.
Zawartość apteczki (strzykawki-tubki i fiolki-pojemniki) rozmieszczona jest w pudełku z tworzywa sztucznego o wymiarach 90x100x20mm koloru pomarańczowego, w oddzielnych przegrodach.. Każdy środek medyczny w apteczce zajmuje ściśle określone numerowane miejsce według instrukcji umieszczonej na wewnętrznej stronie pokrywki pudełka. Masa pełnej apteczki to 130gr.

Środki zawarte w apteczce stosuje się :
a) w zależności od potrzeb po rozkazie i wskazówce dowódcy
b) bez polecenia zgodnie z instrukcja i wiedzą ze szkolenia medycznego.


Rys. 1. Widok otwartej apteczki indywidualnej AI-1
Apteczkę indywidualna należy nosić w lewej napiersiowej kieszeni letniego munduru polowego wz.1982 (khaki i kamuflażowy) i wz.1983. Podczas niskich temperatur należy zadbać by preparaty nie przemarzły. Wydawana była każdemu żołnierzowi i oficerowi który służył w "okolicznościach podobnych do wojny". Dlatego takie określenie na rożnego rodzaju interwencje, bratnie pomoce itp bo ZSRR nigdy po 1945 wojen nie prowadził.


Apteczka AI-1 wyposażona jest zgodnie z instrukcją w :


Gniazdo nr 1 - jest przeznaczone na strzykawkę-tubkę (z czerwoną nakładką) zawierającą afin lub budaksim, antidotum przeciw działaniom trującym substancjom fosforoorganicznym – FOS takich jak VX, sarin , soman. By zwiększyć skuteczność dziania środka zawartość strzykawki należy wstrzyknąć natychmiast domięśniowo przy pierwszych objawach zatrucia tj. zakłócenia widzenia, trudności oddechowe, ślinotok. Środek stosowany na polecenie dowódcy lub własnoręcznie po zauważeniu pierwszych objawów zatruci.

Gniazdo nr 2 – rezerwowe, w niektórych apteczkach jest w nim umieszczona druga tubka-strzykawka taka jak w gnieździe nr 1.
W sytuacji gdy po 5-7 minutach od zastosowaniu pierwszej strzykawki zauważamy nasilenie objawów chorobowych wstrzykujemy domięśniowo druga strzykawkę. Zamiast strzykawek- tubek w gniazdach nr 1 i nr 2 mogą być umieszczone wielorazowe strzykawki automatyczne zawierające antidotum przeciw działaniu trujących substancji fosforoorganicznych.

Podczas świadczenia pomocy wzajemnej przy objawach silnego porażenia w przypadkach osób oparzonych, z dużymi trudnościami oddechowymi, konwulsjami, nieprzytomnych należy jednorazowo zastosować obie strzykawki- tubki z antidotum.

Zużyte strzykawki- tubki należy zamocować (wbić w ubranie) na odzieży porażonego w ilości tylu sztuk ile strzykawek środka zastosowano dla ułatwienia dalszego leczenia na punkcie medycznym lub w szpitalu.

Apteczka indywidualna AI-1 w wersji z pustym (rezerwowym) gniazdem nr 2


Rys.2. Apteczka indywidualna AI-1 w wersji z pustym (rezerwowym) gniazdem nr 2W gnieździe nr 3 - znajduje się strzykawka-tubka (z białą nakładką), zawierająca 1 ml 2% omnoponu, silnego środka przeciwbólowego (pochodna opium), lub promidolu w tej samej ilości i stężeniu. Oba środki wprowadza się iniekcyjnie pod skórę dla złagodzenia bólu przy dużych zranieniach, oparzeniach i złamaniach, na polecenie dowódcy lub własnoręcznie.

W większości wypadków nieobecny w składzie apteczki, wydawany i używany w sytuacjach szczególnych pod ścisłą kontrolą.

W gnieździe nr 4 - w dwu fiolkach-pojemnikach malinowego koloru znajduje się 12 tabletek po 0,2 g cystaminy - środka radioochronnego przy podejrzeniu możliwości skażenia promieniowaniem gamma. W każdym pojemniku-fiolce jest jedna dawka (6 tabletek) która należy połknąć na 40-60 minut od napromieniowania powyżej 100 radów, zapijając wodą, w przypadku jej braku tabletki należy przeżuć i połknąć. Jedna dawka działa efektywnie przez 4-5 godzin, w sytuacjach koniecznych można przyjąć do 6 dawek na dobę. Przyjęcie preparatu następuje po rozkazie dowódcy.

W szczególnych wypadkach (temperatura powietrza wyżej 30°C, powstanie mdłości) dawkę preparatu zaleca się obniżać do 4 tabletek, zwłaszcza przy powtórnym zażyciu.

Gniazdo nr 5 - przewidziano dla dwóch białych plastikowych pojemników w których znajduje się po 8 tabletek antybiotyku szerokiego widma z rodziny tetracyklin - doksycyklina (po roku 1987 wibramicyna). Przy zranieniu, oparzeniu lub groźbie porażenia bronią biologiczną należy jednorazowo przyjąć 8 tabletek (zawartość jednego pojemnika), druga dawka (zawartość drugiego pojemnika) po 6-8 godzinach. Środek stosowany na polecenie dowódcy lub własnoręcznie.

Gniazdo nr 6 – rezerwowe.

W gnieździe nr 7 - w okrągłym żeberkowym pojemniku niebieskiego koloru znajduje się 6 tabletek po 0,2 g środka na wymioty i psychostymulatora .Przyjmuje się po jednej tabletce w wypadkach powstania pierwszych objawów reakcji na napromienienie w dawkach 500-1000 radów (mdłości, wymioty), jak również przy powstawaniu objawów wymiotów w rezultacie kontuzji, oparzenia lub zranienia. Działanie preparatu trwa 4-5 godzin od przyjęcia. Przy nie ustępujących objawach przyjąć należy kolejna tabletkę. Środek stosowany na polecenie dowódcy lub własnoręcznie.
tubka strzykawka apteczka indywidualna AI


Do wykonania zastrzyku strzykawką-tubką należy:

* wyciągnąć strzykawkę-tubkę z apteczki;
* jedną ręką chwycić za żeberkowana obręcz na strzykawce, drugą za zbiorniczek i przekręcić go do oporu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, w celu nakłucia zbiornika z cieczą;
* uchwycić strzykawkę-tubkę za środek, zdjąć nakładkę zabezpieczająca igłę;
* utrzymując strzykawkę-tubkę za żeberkową małą obręcz na środku strzykawki-tubki i nie ściskając palcami tubki, wprowadzić igłę w miękkie tkanki biodra, pośladków, ramion lub przedramion (można przez odzież);
* wycisnąć zawartość tubki, ściskając jego miękki korpus zbiornika;
* nie rozwierając palców, wyciągnąć strzykawkę z igłą z ciała.Rys.3. Sposób przygotowania i wykonania zastrzyku strzykawką-tubką
(z prawej)

W roku 1995 na uzbrojenie Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej przyjęto apteczkę indywidualna AI-1M.
W porównaniu z AI-1 zmieniono niektóre środki medyczne oraz ich rozmieszczenie w pudełku.

apteczka indywidualna AI-1M


Rys.4. Apteczka indywidualna AI-1M, widoczne dodatkowe gniazdo na pentocyd- środek do odkażania wody.W apteczce indywidualnej AI-1M gniazdo nr 1 jest w miejscu gniazda nr 2 z wcześniejszej wersji i zajęte jest przez dwie fiolki, każda o pojemności 1 ml z 5% roztworem jodyny.

Gniazdo nr 2, 3, 4, 5 są identycznie wypełnione jak w apteczce AI-1

W gnieździe nr 6 w plastikowym pojemniku żółtobiałego koloru znajduje się antidotum P-6 lub nowsze P-10M, przeznaczone do przeciwdziałania trującym substancjom FOS.
Pojemnik zawiera 10 tabletek po 0,2 g antidotum P-6 lub 2 tabletki po 0,2 g P-10M. Przyjmować należy 1-2 tabletki na 30 min do możliwego kontaktu z FOS, działanie skuteczne antidotum to 8-12 godzin.
P-6 jak i P-10M nie obniżają zdolności bojowej. Środek stosuje się tylko na polecenie dowódcy.

Gniazdo nr 7 zajmuje ciemnoniebiesko-biały pojemnik z 6 tabletkami (etapierazyna 0,006g) przeciw wymiotnym i przeciw omdleniowym, głównych symptomów popromiennej reakcji organizmu. Etapierazin stosuje się na 30-60 min do napromienienia lub od razu po napromienieniu. W ciągu doby dopuszcza się przyjmowanie 3-4 tabletek z odstępach co 5 godzin.

W apteczce AI-1M występuje dodatkowe gniazdo pomiędzy gniazdami 5, 6 i 7.
Miejsce to przeznaczone jest dla pojemnika na 20 tabletek pentocydu (po 0,0082g substancji czynnej w tabletce), środka do odkażania wody.
1 tabletka zapewnia pewne odkażanie 1 manierki (do 800 ml) wody.
Po 30-40 minutach po rozpuszczeniu tabletki woda, choć w smaku i zapachu jest ohydna, ale nadaje się do picia.


--------------------------------
Mała ciekawostka.

Pomysłowość żołnierzy, nie tylko radzieckich, jest nieograniczona a w połączeniu ze słowiańską zaradnością i umiejętnością wykorzystywania wszystkiego co się ma po ręką do swoich potrzeb, opakowanie po AI także się przydawało.

Większość opakowań na papierosy, zwłaszcza te dla szeregowców i podoficerów, było kiepskiej jakości i nie usztywniane, a w dodatku papier lubił chłonąc wilgoć. A dlaczego nie wykorzystać pudełka po AI jako papierośnicy?
W moich zbiorach mam pudełko po apteczce indywidualnej poddane zabiegowi usuwania wewnętrznych przegródek , i muszę powiedzieć że jest to naprawdę trwała i w miarę szczelna papierośnica.Rys.5. Pudełko po AI przerobione na papierośnicę. Egzemplarz znaleziony w Afganistanie w 2008 roku.Posiadany przez mnie egzemplarz został przywieziony z Afganistanu w 2008 roku i jedyna wątpliwość jaka mam, to czy ta zastępcza papierośnica została wykonana przez „Afgańca” czy prze Afgańczyka.

Podczas pisania korzystałem z:
1. Учебник сержанта танковых войск - 1989;
2. Учебник сержанта танковых войск - 2004;
3. Правила ношения военной формы - 1988;

Fotografie i rysunki:
1. www.talks.guns.ru
2. Учебник сержанта танковых войск - 1989
3. Учебник сержанта танковых войск - 2004
4. własne

Opracował
: Zbigniew Ziemiński "saperski"
Znajomi i partnerzy
Explosive.pl
us.mil.pl - Wojsko Rosyjskie i ZSRR
rekonstrukcje
strefa militarna
strefa militarna
SRH Siewiernaja
GRH Morpiech
Marskoj piechaciniec- morski piechur
stop_niewypałom
rsva
gazeta afganiec
stowarzyszenie saperów polskich
ghostteam.pl
71BPP

Welcome :)


Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie* Zarejestruj się!
* Zapomniane hasło?
Ostatnio dodane artykuły

NSP-N
NSP-D
Apteczka wz. 85
Apteczka AD
Afganistan a lewica.
Karbowiak o wojnie...
Służymy w morskiej...
Lotnictwo śmigłowco...
Afgańscy "trębacze"...
Pokłosie...
"Szturmowcy" z KGB
"Czarne tulipany"..
Renat Szafikow..
Narada w sztabie...
Łupy zwiadowców...
Mudżahedińscy jeńcy...
Afganistan 1979-1989...
Przekazanie strażnicy...

Kalendarium wojny


Afganistan - 1979
Afganistan - 1980
Afganistan - 1981
Afganistan - 1982
Afganistan - 1983
Afganistan - 1984
Afganistan - 1985
Afganistan - 1986
Afganistan - 1987
Afganistan - 1988
Afganistan - 1989

GRH "Morpiech"

GRH MORPIECH
Морская Пехота
СССР 1963-1991Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 39
Nieaktywowany Użytkownik: 1421
Najnowszy Użytkownik: evg_krivec
FORUM

 Afgancy.fora.pl, Afganistan, Morska Piechota, soviet naval infantry

Afganistan 1979-1989 na YouTube

Jesteśmy także na:Translator


Archiwum strony

 Afganistan, Afghanistan,archiwum