Apteczka desantowa AD
Dodane przez saperski dnia 26. czerwiec 2013 17:00

 Afganistan, Afghanistan, apteczka ADELEMENTARZ "AFGAŃCA"

W Armii Radzieckiej oficjalnie apteczka ta nazywała się indywidualny komplet medycznej pomocy dla wojsk powietrznodesantowych, potocznie zwana przez żołnierzy apteczka desantowa (AD).
Instrukcja medyczna dla Armii Radzieckiej z roku 1981 opisuje ją jako apteczkę przeznaczoną dla wyposażenia składu osobowego wojsk powietrzno-desantowych i morskiego desantu. Obliczona jest na świadczenie pierwszej pomocy na zasadzie samopomocy i pomocy wzajemnej. Wyposażenie apteczki zabezpiecza znieczulenie przy zranieniach, oparzeniach i urazach, czasowego powstrzymania krwotoków tętniczych i żylnych, założenie wstępnych opatrunków na ranę i oparzoną powierzchnię oraz do odkażanie indywidualnego zapasu wody.
Apteczka desantowa AD