VIII Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych "G±sienice i podkowy"- Borne Sulinowo 2011
Dodane przez saperski dnia 24. sierpień 2011 10:00Album ze zdjęciami z towarzyskich spotkań z naszymi przyjaciółmi na
VIII Międzynarodowym Zlocie Pojazdów Militarnych "Gasienice i podkowy" - Borne Sulinowo 2011.
Ogromne podziękowania dla Dominiki Klimańczyk z Mirosławca za wspaniałe zdjęcia i chęć bycia z nami :)

VIII MZPM "Gasienice i podkowy" - Borne Sulinowo 2011