Taktyka i sposoby działań band buntowników - instrukcja z 1987 roku
Dodane przez saperski dnia 16. lipiec 2011 08:00Oryginalna sowiecka instrukcja o taktyce i sposobach działania band buntowników z roku 1987.
Określenia i język zachowałem tak jak w rosyjskim oryginale, dzisiaj mówimy mudżahedini lub partyzanci islamscy ale kiedyś Rosjanie określali ich jednoznacznie - bandy buntowników.Taktyka i sposoby działań band buntowników - instrukcja z 1987 roku