Grudzień 1979 - ostatnia operacja powietrznodesantowa Armii Radzieckiej
Dodane przez saperski dnia 23. grudzień 2010 05:01

Afganistan, rekonstrukcja historyczna, Morska Piechota


Po nieoczekiwanym rozformowaniu w sierpniu i we wrześniu 1979 roku 105-ej DPD, która do lat przygotowywała się do działania na kierunku południowym (Afganistan, Pakistan, Indie), główny ciężar operacji desantowych podczas wkraczania do Afganistanu przypadł 103-ej DPD z Witebska i Połocka.Grudzień 1979 - ostatnia operacja powietrznodesantowa Armii Radzieckiej.