Пакет перевязочный индивидуаль&#
Dodane przez saperski dnia 05. listopad 2010 15:00


 GRH MorpiechDruga cześć z serii artykułów o etatowych indywidualnych medycznych
środkach ochronnych wykorzystywanych przez żołnierza Armii Radzieckiej
do świadczenia pomocy i samopomocy przy zranieniach, oparzeniach,
szkodliwym napromieniowaniu jak i również do profilaktyki przed chorobami zakaźnymi.


Cześć druga to: opatrunek indywidualny ППИ-1