O mnie i mojej rekonstrukcji
Dodane przez saperski dnia 11. październik 2010 00:00


Od kilku lat zajmuje się szeroko pojmowaną rekonstrukcją historyczną
żołnierzy Armii Radzieckiej z lat 70-tych i 80-tych.
Tyle w ujęciu szerokim w szczegółach zgłębiam sylwetki:


1. Starszego chorążego 888- ego samodzielnego batalionu rozpoznawczego 810-tej samodzielnej brygady piechoty morskiej floty Morza Czarnego z lat 1980-1989. Historyczna dyslokacja batalionu to krymskie bazy w Sewastopolu i Kazacze.
Ст. пр-к 888-й орб 810 обрмп ЧФ, (Севастопол /Казачье) 1980-1989
Rozszerzona zawartość newsa


2. Chorążego 3-ciej rozpoznawczo-desantowej kompanii 126-go gwardyjskiego samodzielnego batalionu rozpoznawczego 6-tej Gwardyjskiej Witebsko-Nowogrodzkiej Dwukrotnego Czerwonego Sztandaru
Dywizji Strzelców Zmotoryzowanych Północnej Grupy Wojsk z lat 1986-1992
. Podczas obecności tego pododdziału na terytorium Polski kompania stacjonowała w latach 86-92 w Sypniewie i Bornem Sulinowie .
Пр-к 3-я рдр 126-й гв. орб 6-я гв. мсд, СГВ (Борне-Сулиново/ Сыпнево) 1986-1992


3. Okres „afgański” w rekonstrukcji reprezentuje sylwetka chorążego 1117-go samodzielnego batalionu inżynieryjnego specjalnego minowania, przydzielonego do OKWR (Ograniczony Kontyngent Wojska Radzieckich) w Afganistanie i stacjonującego w Dżabal w latach 1984-1989
Пр-к 1117-й оиб СпМ, ОКСВ Афганистан (Джабаль) 1984-1989