Narada w sztabie
Dodane przez saperski dnia 27. wrzesień 2012 17:19
Narada w sztabie"Narada w sztabie"

- film dokumentalny z roku 1988 pokazujący naradę w sztabie batalionu rozpoznawczego
395 pułku 201 dywizji zmotoryzowanej jak i przydział zadań zwiadowcom