Stopnie wojskowe morskiej piechoty ZSRR 1982-1991
Dodane przez saperski dnia 10. grudzień 2010 16:04
Stopnie wojskowe morskiej piechoty ZSRR 1982-1991


Stopnie wojskowe piechoty morskiej ZSRR 1982-1991

Воинские звания Морской Пехоты СССР 1982-1991

Marynarze Morskiej Piechoty ZSRR

morska piechota ZSRR, soviet naval infantry

morska piechota ZSRR, soviet naval infantry

Mатрoс
Marynarz
Cтарший
матрoс
Starszy marynarz 
Sierżanci Morskiej Piechoty ZSRR

morska piechota ZSRR, soviet naval infantry

morska piechota ZSRR, soviet naval infantry

Morska piechota ZSRR, soviet naval infantry

Morska piechota ZSRR, soviet naval infantry

Mладший
сержáнт
Młodszy sierżant
Сержант
Sierżant
Cтарший
сержáнт
Starszy sierżant
Старшина
StarszynaChorążowie Morskiej Piechoty ZSRR

morska piechota ZSRR, soviet naval infantry

morska piechota ZSRR, soviet naval infantry

Прапорщик *
Chorąży
Cтарший
прапорщик **
Starszy chorąży 
Oficerowie młodsi Morskiej Piechoty ZSRR

morska piechota ZSRR, soviet naval infantry

morska piechota ZSRR, soviet naval infantry

morska piechota ZSRR, soviet naval infantry

morska piechota ZSRR, soviet naval infantry

Mладший
лейтенант
Młodszy porucznik
Лейтенант
Porucznik
Cтáрший
лейтенант
Starszy porucznik
Капитан
KapitanOficerowie starsi Morskiej Piechoty ZSRR

morska piechota ZSRR, soviet naval infantry

morska piechota ZSRR, soviet naval infantry

morska piechota ZSRR, soviet naval infantry

Майор
Major
Подполковник
Podpułkownik
Полковник
Pułkownik 
Oficerowie wyżsi (generalicja) Morskiej Piechoty ZSRR

morska piechota ZSRR, soviet naval infantry

morska piechota ZSRR, soviet naval infantry

morska piechota ZSRR, soviet naval infantry

Генерал-
- майор
Generał -
- major
Генерал-
- лейтенант
Generał-
-porucznik
Генерал-
- полковник
Generał-
-pułkownik

* Stopień chorążego istnieje w Siłach Zbrojnych i Flocie ZSRR od 1. stycznia 1972 roku.
** Stopień starszego chorążego istnieje w Siłach Zbrojnych i Flocie ZSRR od 1. stycznia 1981 roku.


Opracował: Zbigniew Ziemiński "saperski"