Kompania strzelców zmotoryzowanych na BTR Afganistan 1979r.
Dodane przez saperski dnia 11. październik 2010 12:16
Kompania strzelców zmotoryzowanych na BTR Afganistan 1979 r.
Kompania strzelców zmotoryzowanych na BTR Afganistan 1979r.
· drużyna dowodzenia
· 3 plutony strzelców zmotoryzowanych
· drużyna przeciwpancerna


Kompania to 113 ludzi (5 oficerów, 2 chorążych, 14 sierżantów, 92 szeregowych) uzbrojonych i wyposażonych w:
11 BTR
9 RPG-7W
9 RPK-74
12 SWD
58 AK-74
31 AKS-74U
3 PKM
7 PM
3 PPK
1 SBR

Drużyna dowodzenia:
1. Dowódca kompani (kapitan) – PM, AK-74
2. Z-ca dowódcy komp. (porucznik) – PM, AK-74
3. Szef kompani (starszy chorąży) – PM, AK-74
4. Starszy technik kompani (starszy chorąży) – PM, AK-74
5. Starszy kierowca (st. szeregowy) – AKS-74U
6. Celowniczy KPWT (szeregowy) – AKS-74U
7. Operator SBR (szeregowy) – AK-74
8. Saninstruktor (sierżant) – AK-74

Skład osobowy: 8 ludzi w tym 2 oficerów, 2 chorążych , 1 sierżant, 3 szeregowców.
Uzbrojenie i wyposażenie: 1 BTR
6 AK-74
2 AKS-74U
4 PM
1 SBR

PLUTON ZMOTORYZOWANY

Drużyna dowodzenia :
1. Dowódca plutonu (porucznik) – PM, AK-74
2. Zastępca dow. plut. (sierżant) – AK-74
3. Kaemista (szeregowy) – PKM
4. Amunicyjny (szeregowy) – AK-74
5. Strzelec wyborowy (szeregowy) – SWD
6. Strzelec-sanitariusz (szeregowy) – AK-74

1 i 2 drużyna
1. Dowódca drużyny (sierżant) – AK-74
2. Kierowca (szeregowy) – AKS-74U
3. Celowniczy KPWT (szeregowy) – AKS-74U
4. Celowniczy RPG (szeregowy) – RPG-7W + AKS-74U
5. Amunicyjny RPG (szeregowy) – AK-74
6. Kaemista (szeregowy) – RPK-74
7. Starszy strzelec (st. szeregowy) – AK-74
8. Strzelec (szeregowy) – AK-74
9. Strzelec wyborowy (szeregowy) – SWD

3 drużyna
1. Dowódca drużyny (sierżant) – AK-74
2. Kierowca (szeregowy) – AKS-74U
3. Celowniczy KPWT (szeregowy) – AKS-74U
4. Celowniczy RPG (szeregowy) – RPG-7W + AKS-74U
5. Amunicyjny RPG (szeregowy) – AK-74
6. Kaemista (szeregowy) – RPK-74
7. Starszy strzelec (st. szeregowy) – AK-74
8. Strzelec wyborowy (szeregowy) – SWD


Skład osobowy: 32 ludzi (1 oficer, 4 sierżantów, 27 szeregowców).
Uzbrojenie i wyposażenie: 3 BTR
3 RPG-7W
1 PKM
3 RPK-74
4 SWD
15 AK-74
9 AKS 74U
1 PM


Drużyna przeciwpancerna
1. Dowódca drużyny (sierżant) – AK-74
2. Kierowca (szeregowy) – AKS-74U
3. Celowniczy KPWT (szeregowy) – AKS-74U
4. Starszy celowniczy PPK (wynośny) (st. szeregowy) – AK-74
5. Amunicyjny (szeregowy) – AK-74
6. Starszy celowniczy PPK (wynośny) (st. szeregowy) – AK-74
7. Amunicyjny (szeregowy) – AK-74
8. Starszy celowniczy PPK (wynośny )(st. szeregowy) – AK-74
9. Amunicyjny (szeregowy) – AK-74

Skład osobowy: 9 ludzi (1 sierżant, 8 szeregowców).
Uzbrojenie i wyposażenie: 1 BTR
3 PPK
7 AK-74
2 AKS-74U


Opracował: Zbigniew Ziemiński "saperski"