PORADNIK RADZIECKIEGO ŻOŁNIERZA-INTERNACJONALISTY - 1981r, 1984r i 1987r.
Dodane przez saperski dnia 21. listopad 2010 18:09
PORADNIK RADZIECKIEGO ŻOŁNIERZA-INTERNACJONALISTY - 1981r, 1984r i 1987r.


PORADNIK RADZIECKIEGO
ŻOŁNIERZA-INTERNACJONALISTY - 1981 r.

Памятка советскому воину-интернационалисту - 1981гPoradnik zawiera:
1. Cytat z referatu sekretarza generalnego KC KPZR L. Breżniewa o potrzebie pomocy militarnej dla Afganistanu.
2. Podstawowe zasady jakich powinien przestrzegać każdy oficer i żołnierz znajdujący się na afgańskiej ziemi w islamskim kraju.
3. Krótka informacje o Afganistanie jako kraju: geografia, ludność, religia, święta religijne i narodowe.
4. Stopnie wojskowe armii DRA z ich odpowiednikami w Armii Radzieckiej.


PORADNIK RADZIECKIEGO
ŻOŁNIERZA-INTERNACJONALISTY - 1984 r.

Памятка советскому воину-интернационалисту - 1984гPoradnik zawiera:
1. Cytat z referatu sekretarza generalnego KC KPZR L. Breżniewa o potrzebie pomocy militarnej dla Afganistanu.
2. Podstawowe informacje o LDPA (Ludowo Demokratyczna Partia Afganistanu), organizacjach rządowych, młodzieżowych.
3. Krótka informacje o Afganistanie jako kraju: geografia, ludność, religia, podział kraju na prowincje z mapka, bogactwa narodowe i główne ciągi komunikacyjne z mapka, godło, flaga, itp.
4. Stopnie wojskowe armii DRA z ich sowieckimi odpowiednikami w Armii Radzieckiej.PODRĘCZNIK ŻOŁNIERZA INTERNACJONALISTY
ZACHOWANIE SIĘ NA TERYTORIUM
DEMOKRATYCZNEJ REPUBLIKI AFGANISTANU - 1987r.

Памятка о правилах поведения на территоии ДРА - 1987 г.

Poradnik zawiera:
1. Cytat z wystąpienia sekretarza generalnego KC KPZR M. Gorbaczowa z 16.kwietnia 1987 roku o obronie południowej granicy ZSRR i pomocy bratniemu państwu - Demokratycznej republice Afganistanu.
2. Podstawowe zasady jakich powinien przestrzegać każdy oficer i żołnierz znajdujący się na afgańskiej ziemi w islamskim kraju.
3. Zestawienie podstawowych zasad życia w dużym skupisku ludzkim (wojsku), przestrzeganie zasad starszeństwa i koleżeństwa miedzy żołnierzami.
4. Przypomnienie zasad dbania o tajemnice i zachowanie czujności.
5. Zakaz wszelkich form handlu miedzy żołnierzami a ludnością cywilna, zakaz przywożenia do ZSRR dóbr zdobytych w Afganistanie, zakaz przyjmowania prezentów od władz DRA i ludności cywilnej.


Opracował: Zbigniew Ziemiński "saperski"