MINY SYGNALIZACYJNE - MINA SM
Dodane przez saperski dnia 13. listopad 2010 08:59ETATOWE SOWIECKIE MINY SYGNALIZACYJNE STOSOWANE PODCZAS WOJNY W AFGANISTANIE 1979-1989


Mina sygnalizacyjna to rodzaj miny (a właściwie należało by powiedzieć ładunku pirotechnicznego) który ma na celu ostrzeżenie sił własnych sygnałem dźwiękowym, świetlnym lub oboma na raz w przypadku wtargnięcia przeciwnika na zaminowany teren.

Afganistan mina SM

Mina sygnalizacyjna SM (Сигнальная мина СМ)
Przeznaczona dla wydania dźwiękowego i świetlnego sygnału ostrzegawczego lub sygnalizującego.
Minę ustawia się ręcznie w grunt, a przy niemożliwości zainstalowania w grunt - na gruncie
(minę przywiązuje się do wbitego w grunt palika lub elementu go zastępującego).
Minę SM można przymocować do dowolnych, nadających się do tego, przedmiotów (słupy, drzewa, kamienie, itp.).
Okres sprawności bojowej miny jest nieograniczony, po założenia jej sprawność bojowa utrzymuje się przez ok. 12 miesięcy. Mina nie posiada samolikwidatora. Nie posada też elementów nieusuwalności, ale bardzo wysoka czułość zapalnika serii MUW-2 lub, MUW-3 (jeżeli jest zastosowany) powoduje, że unieszkodliwianie miny jest bardzo trudne.
Skompletowana mina MS składa się z: miny właściwej, zapalnika MUW-2 (MUW, MUW-2, MUW-2M, MUW-3) z zawleczka, odciągów drucianych (zastępczo można zastosować żyłki, cienkie sznurki, dratwy itp.) i drewnianego kołka kotwicznego dla odciągów.

Korpus miny to metalowa rurka, wewnątrz której znajdują się krążki pirotechnicznej substancji dającej efekty dźwiękowe i świetlne podczas spalania.

Budowa samej miny w ogromnym uproszczeniu: to od góry 3 kapsułki dźwiękowe a pod nimi 12-15 kapsułek świetlnych, wszystko zamknięte w korpusie z założonym zapalnikiem.

Zadziałanie miny SM następuje, gdy przeciwnik zahaczy za odciąg (odciągi), wyrwana zostaje wtedy zawleczka zapalnika serii MUW, iglica napięta sprężyną uderza w spłonkę zapalającą.
Ogień w kanale tulei przemieszczając się w dół zapalają prochowy ładunek pośredni.
Gazy prochowe pod ciśnieniem odrzucają wkrętkę pod zapalnik i sam korpus zapalnika odsłaniając wylot rurki. Jednocześnie zapala się ładunek prochowy, od którego zapałają się po kolei kapsuły z ładunkiem hukowym.
Spalaniu kostek dźwiękowego materiału pirotechnicznego towarzyszy głośny świst słyszalny z odległości 400-500 metrów od miny. Kapsułki hukowe palą się 8-10 sekund.
Kiedy dopali się ostatnia kostka dźwiękowego materiału płomień zapala tekturę oddzielająca materiał hukowy od świetlnego i po 0,2 sekundy zapala się już pierwsza gwiazda świetlna.

Płomień jednocześnie poprzez kanał w środku kapsuły świetlnej przedostaje się do małego ładunku wyrzucającego gwiazdę z tuby na 5 do 15 metrów w górę, i tak po kolei do następnych kapsuł, których odpalenie następuje co 0,5 sekundy. Odstrzał wszystkich kapsuł to ok.10 sekund.
W jednej minie przeważnie są gwiazdy jednakowego koloru palenia (białego, zielonego lub czerwonego). By wiedzieć jaki jest kolor gwiazd końcówka miny CM jest pomalowana na odpowiedni kolor.
Widzialność palącej się gwiazdki przekracza 500m, dodatkowo podczas odpalania teren wokół miny jest dobrze oświetlony w promieniu do 50-70 m.

Miny pakują się w skrzynki po 60 szt. (masa brutto 39 kg) ostatecznie zaelaborowanych, ale bez zapalników, MUW, które to montuje się w minie w miejscu instalowania.

Rys.1.1. Mina sygnalizacyjna SM z zapalnikiem MUW.
Afganistan mina SM przekrójInstalowanie miny SM:

* zrobi w gruncie otwór (łomem lub zaostrzonym kołkiem drewnianym)
o głębokości ok. 15 cm i średnicy około 3 cm;
* ustawić minę w otworze (przywiązać minę do kłody, drzewa, koła itp.), wykręcić z miny korek zabezpieczający i wkręcić zapalnik serii MUW z zawleczka;
* rozciągnąć odciąg (odciągi);
* w odległości ok. 5 metrów od miny wbić kołki kotwiczne tak by wystawały 12-15 cm na powierzchnie gruntu i dowiązać do nich końce odciągów;
* zahaczyć karabińczyki odciągów za zawleczkę zapalnika serii MUW (MUW, MUW-2, MUW-2M, MUW-3), odciąg (odciągi) powinny mięć niewielki luz na naciągnięciu;
* po sprawdzeniu czy zawleczka pozostaje w zapalniku i nie jest wyciągana przez odciąg (odciągi) usunąć przetyczkę;
* zamaskować minę

Zabrania się odpalania miny SM trzymając ja w rękach.


Unieszkodliwianie miny SM:

Miny SM z zapalnikiem MUW-2 lub MUW-3 zabrania się unieszkodliwiać.
Minę należy wtedy odpalić kotwica saperska.
Miny z zapalnikiem MUW unieszkodliwia się tak jak miny POMZ-2 (POMZ-2M).Rys.1.2. Załozona w grunt mina sygnalizacyjna SM w przekroju.
1. korpus zapalnika MUW; 2. gniazdo zapalnika;
3. ładunek prochowy; 4. tektura zabezpieczająca;
5. kapsuły dźwiękowe; 6. korpus miny;
7. tektura zabezpieczająca; 8. kapsuły świetlne;
9. oznaczenie koloru gwiazd świetlnych (biała, zielona, czerwona);
10.odciąg; 11. kolek kotwiczny odciągu.Dane techniczno-taktyczne:

Afganistan mina SM dane techniczne


Bibliografia:

1. Ian Jones „Złośliwa śmierć” Wołoszański, W-wa 2005
2. Б.В.Варенышев. Учебник. Военно-инженерная подготовка - 1982г
3. Инженерные боеприпасы. Руководство по материальной части и применению. Книга третья. Военное издательство -1976.

Fotografie i rysunki:

1. www.etel.ru
2. Инженерные боеприпасы. Руководство по материальной части и применению. Книга третья. Военное издательство -1976.


Opracował: Zbigniew Ziemiński "saperski"...cdn