ETATOWE SOWIECKIE MINY PRZECIWPIECHOTNE STOSOWANE PODCZAS WOJNY W AFGANISTANIE 1979-1989, częśc 3.
Dodane przez saperski dnia 10. listopad 2010 19:16
ETATOWE SOWIECKIE MINY PRZECIWPIECHOTNE STOSOWANE PODCZAS WOJNY W AFGANISTANIE 1979-1989, częśc 3.
ETATOWE SOWIECKIE MINY PRZECIWPIECHOTNE STOSOWANE PODCZAS WOJNY W AFGANISTANIE 1979-1989


* miny ppiech o działaniu kierunkowym – ustawiane na powierzchni gruntu lub na pożądanej wysokości, ukierunkowanie rażenia uzyskuje się dzięki odpowiedniemu uformowaniu korpusu miny, warstwy odłamkowej i materiału wybuchowego. Stosuje się zapalniki mechaniczne o działaniu naciągowym lub zapalniki elektryczne do zdalnego odpalania. Masa tego typu min od 1,0 do 25 kg, masa materiału wybuchowego 0,68- 12,0 kg. W zależności od budowy zasięg ich skutecznego rażenia w polu 40-60o od 40 do 150m.


3.1.Mina przeciwpiechotna – MON-50

Mina przeciwpiechotna MON-50 jest prawie idealną kapią amerykańskiej miny M18A1 Claymore, wprowadzona do uzbrojenia AR w latach 70-tych. Korpus miny wykonany jest z tworzywa sztucznego w kilku wariantach kolorystycznych. Warstwa odłamkowa ułożona jest w powierzchni czołowej miny przed materiałem wybuchowym.Rys.3.1.1. Mina MON-50 z zapalnikiem MUW-2M i zapalnikiem elektrycznym NWU-P.
Sowiecka MON-50 produkowana jest z dwoma rodzajami odłamków 540 stalowych kulek lub 485 kawałków pociętego drutu. W górnej części miny umieszczono celownik do precyzyjnego ustawiania w wybranym kierunku.

Minę ustawia się przeważnie na gruncie na dwóch parach nóżek, w komplecie razem z miną znajduje się także specjalny uchwyt umożliwiający mocowanie miny np. do drzew.
Po obu stronach celownika umieszczono gniazda na zapalnik elektryczne i naciągowe.
Mina ta ma zastosowanie głownie defensywne, pole rażenia w sferze 60 stopni, zasięg odłamków do 50m. Co ciekawe pole niebezpieczne znajduje się także z tyłu miny w promieniu 15 m i na boki poza sferę odłamkową do 8 m.
Rys.3.1.2. (z prawej) Mina MON-50 z uchwytem do mocowania na innych przedmiotach.
Rys.3.1.3. Miny MON-50 w przekroju; u góry widok od tyłu; u dołu widok od frontu.

Rys.3.1.4. Mina MON-50 zamocowana do drzewa z zapalnikiem elektrycznym i zapalnikiem odciągowym MUW-2M.
Dane techniczno-taktyczne:
3.2.Mina przeciwpiechotna – MON-90

Mina przeciwpiechotna MON-90 jest powiększoną wersja miny MON-50. Korpus miny wykonany jest z tworzywa sztucznego w kilku wariantach kolorystycznych. Warstwa odłamkowa (2000 walców 7x7mm) ułożona jest w powierzchni czołowej miny przed materiałem wybuchowym.
W górnej części miny umieszczono celownik do precyzyjnego ustawiania w wybranym kierunku, efektywność rażenia zależy w głównej mierze od precyzyjnego ustawienia na punkt przewidywanego pojawienia się przeciwnika .

Rys.3.2.1. Mina MON-90Minę ustawia się przeważnie na gruncie na dwóch parach nóżek, w komplecie razem z miną znajduje się także specjalny uchwyt umożliwiający mocowanie miny np. do drzew.
Po obu stronach celownika umieszczono gniazda na zapalnik elektryczne i naciągowe (analogicznie jak w minie MON-50).
Mina ta ma zastosowanie głownie defensywne, pole rażenia w sferze 54 stopni, zasięg odłamków do 90-100m. Wysokość najefektywniejszego sektora rażenia do 30cm jest na odległości 8m od miny. Pole niebezpieczne znajduje się także z tyłu i na bokach miny.
Rys.3.2.2. Mina MON-90 w przekroju.


Mina MON-50 jest opisana na korpusie "К ПРОТИВНИКУ" czyli jaką stroną ustawiać w kierunku przeciwnika, analogicznie jak amerykańska M18A1.Instrukcja określa tę strefę rażenia do 35m ale praktycznie odłamki przestają być groźne powyżej 15m od detonującej miny.
Mina MON-90 jest opisana na korpusie "К ПРОТИВНИКУ" czyli jaką stroną ustawiać w kierunku przeciwnika, analogicznie jak amerykańska M18A1.Rys.3.2.3. (z lewej) Mina MON-90 z widokiem od góry; (po prawej) porównanie wielkości min MON-50 - ta z lewej z MON-90 - ta z prawej.Dane techniczno-taktyczne:3.3. Mina przeciwpiechotna – MON-100

Mina odłamkowa-kierunkowa, wprowadzona do uzbrojenia ZSRR w latach 60-tych. Składa się z korpusu wypełnionego materiałem wybuchowym i stalowymi odłamkami (400 walców zatopionych w żywicy epoksydowej). Odłamki znajdują się przed ładunkiem wybuchowym.
Zadziałanie następuje w zależności od zastosowanego zapalnika (poprzez naciąg, zwieracz elektryczny lub zdalne odpalenie). Skuteczny zasięg rażenia odłamkami do 100m.
Podczas detonacji ok.50 % odłamków skupia się w sferze 5m od frontu miny, reszta zostaje rozproszona w promień ok. 15m. Ustawia się ją na gruncie, na drzewie, słupach itp.
Jest skuteczna nie tylko przeciw sile żywej ale także przeciwko lekko opancerzonym pojazdom.Rys.3.3.1. Mina MON-100.

Rys.3.3.2. Mina MON-100 w przekroju i z uchwytem mocujacym.Rys.3.3.3. Mina MON-100 zamocowana do podpory drewnianej z zamocowanym zapalnikiem elektrycznym NWU-P.
Dane techniczno-taktyczne:

3.4. Mina przeciwpiechotna – MON-200

Mina odłamkowa-kierunkowa, wprowadzona do uzbrojenia ZSRR w latach 60-tych. Składa się z korpusu wypełnionego materiałem wybuchowym i stalowymi odłamkami (900 stalowych walców -wymiary walców 12x10mm, zatopionych w żywicy epoksydowej). Odłamki znajdują się przed ładunkiem wybuchowym.
Zadziałanie następuje w zależności od zastosowanego zapalnika (poprzez naciąg, zwieracz elektryczny lub zdalne odpalenie). Ustawia się ją na gruncie, na drzewie, słupach itp. Miny MON-100 i MON-200 ustawia się pojedynczo lub w grupach (zapora minowa).
Skuteczny zasięg rażenia odłamkami do 220m. Podczas detonacji ok.90 % odłamków przekracza odległość 200m od frontu miny. Jest skuteczna nie tylko przeciw sile żywej ale także przeciwko lekko opancerzonym pojazdom, grupom pojazdów.

Rys.3.4.1. Mina MON-200.Rys.3.4.2. Porównanie wielkości min MON-200 i MON-100.

Dane techniczno-taktyczne:

Bibliografia:
1. Ryszard Łodzikowski „Miny przeciwpiechotne Wojska Polskiego” NTW 10/98
2. Ian Jones „Złośliwa śmierć” Wołoszański, W-wa 2005
3. Б.В.Варенышев. Учебник. Военно-инженерная подготовка. МО СССР. Москва. 1982г

Fotografie i rysunki:
1. Własne.
2. EOD US Army.
3. www.etel.ru
4. Б.В.Варенышев. Учебник. Военно-инженерная подготовка. МО СССР. Москва. 1982г
Opracował: Zbigniew Ziemiński "saperski"cześć 1.


cześć 2.


cześć 4.
.