Kompania strzelców zmotoryzowanych na BMP Afganistan 1979r.
Dodane przez saperski dnia 11. październik 2010 12:13
Kompania strzelców zmotoryzowanych na BMP Afganistan 1979 r.
Kompania strzelców zmotoryzowanych na BMP Afganistan 1979r.
· sekcja/drużyna dowodzenia
· 3 plutony strzelców zmotoryzowanych


Kompania to 101 ludzi (5 oficerów, 2 chorążych, 14 sierżantów, 80 szeregowych) uzbrojonych i wyposażonych w:
11 BMP
9 RPG-7W
9 RPK-74
3 SWD
55 AK-74
11 AKS-74
20 AKS-74U
3 PKM
7 PM
1 SBR

Drużyna dowodzenia:
1. Dowódca kompani (kapitan) – PM, AK-74
2. Z-ca dowódcy komp. (porucznik) – PM, AK-74
3. Szef kompani (starszy chorąży) – PM,AK-74
4. Starszy technik kompani (starszy chorąży) – PM, AK-74
5. Dowódca sekcji BMP (sierżant) - AK-74
6. Mechanik-kierowca (szeregowy) – AKS-74U
7. Celowniczy 2A28 (szeregowy) – AKS-74
8. Mechanik-kierowca (szeregowy) – AKS-74U
9. Celowniczy 2A28 (szeregowy) – AKS-74
10. Operator SBR (szeregowy) – AK-74
11. Saninstruktor (sierżant) – AK-74

Skład osobowy: 11 ludzi w tym 2 oficerów, 2 chorążych , 2 sierżant, 5 szeregowców.
Uzbrojenie i wyposażenie: 2 BMP
7 AK-74
2 AKS-74
2 AKS-74U
4 PM
1 SBR

PLUTON ZMOTORYZOWANY

Drużyna dowodzenia :
1. Dowódca plutonu (porucznik) – PM, AK-74
2. Zastępca dow. plut. (sierżant) – AK-74
3. Strzelec wyborowy (szeregowy) – SWD
4. Strzelec-sanitariusz (szeregowy – AK-74
5. Kaemista (szeregowy) – PKM
6. Amunicyjny (szeregowy) – AK-74

1, 2 ,3 drużyna
1. Dowódca drużyny (sierżant) – AK-74
2. Celowniczy 2A28 (szeregowy) – AKS-74
3. Mechanik-kierowca (szeregowy) – AKS-74U
4. Starszy strzelec (st. szeregowy) – AK-74
5. Strzelec (szeregowy) – AK-74
6. Celowniczy RPG (szeregowy) – RPG-7W + AKS-74U
7. Amunicyjny RPG (szeregowy) – AK-74
8. Kaemista (szeregowy) – RPK-74


Skład osobowy: 30 ludzi (1 oficer, 4 sierżantów, 25 szeregowców).
Uzbrojenie i wyposażenie: 3 BMP
3 RPG-7W
1 PKM
3 RPK-74
1 SWD
16 AK-74
3 AKS-74
6 AKS 74U
1 PMOpracował: Zbigniew Ziemiński "saperski"