Kompania strzelców zmotoryzowanych na BTR Afganistan 1984-1985
Dodane przez saperski dnia 11. październik 2010 12:10
Kompania strzelców zmotoryzowanych na BTR Afganistan 1984-1985
Kompania strzelców zmotoryzowanych na BTR Afganistan 1984-1985
· sekcja/drużyna dowodzenia
· 3 plutony strzelców zmotoryzowanych
· pluton ogniowy

Kompania to 80 (81) ludzi (5[6] oficerów, 3 chorążych, 12 sierżantów, 60 szeregowych) uzbrojonych i wyposażonych w:
12 BTR-70
3 AGS-17
9 RPG-7W
9 RPK-74
12 SWD
41(42) AK-74
15 AKS-74U
3 PKM
18 GP-25

Pluton zmotoryzowany to 3 drużyny strzelców
Pluton ogniowy to drużyna karabinów maszynowych i drużyna granatników automatycznych.


Drużyna dowodzenia:
1. Dowódca kompani (kapitan) – AK-74
2. Z-ca dowódcy komp. (porucznik) – AK-74
3. Z-ca dow. komp, ds. politycznych* ( porucznik) – AK-74
4. Szef kompani (starszy chorąży) – AK-74
5. Starszy technik kompani (starszy chorąży) – AK-74
6. „Saninstruktor” (starszy sierżant) – AK-74
7. Starszy kierowca ( st. szeregowy) – AK-74

Skład osobowy: 6-7 ludzi w tym 2-3 oficerów, 2 chorążych , 1 sierżant, 1 szeregowiec.
Uzbrojenie i wyposażenie: 1 BTR-70
6-7 AK-74.
*Zastępca dowódcy kompani ds. politycznych , etat wprowadzono w sierpniu 1985 roku w ograniczonym kontyngencie we wszystkich kompaniach zmotoryzowanych.

PLUTON ZMOTORYZOWANY.

Sekcja dowodzenia :
· Dowódca plutonu (porucznik) – AK-74
· Strzelec wyborowy (st. strzelec) – SWD

1 drużyna
· Zastępca dowódcy plutonu/dowódca drużyny (starszy sierżant) – AK-74 + GP-25
· Starszy strzelec (st. strzelec) – AK-74 +GP-25
· Kaemista (strzelec) – RPK-74
· Strzelec wyborowy (strzelec) – SWD
· Celowniczy RPG / celowniczy KPWT (strzelec) – RPG-7W + AKS-74U
· Kierowca (szeregowy) – AK-74

2 i 3 drużyna
· Dowódca drużyny (sierżant) – AK-74 + GP-25
· Starszy strzelec ( st. strzelec) – AK-74 + GP-25
· Kaemista (strzelec) – RPK- 74
· Strzelec wyborowy (strzelec) – SWD
· Celowniczy RPG / celowniczy KPWT (strzelec) – RPG-7W + AKS-74U
· Kierowca (szeregowy) – AK-74

Skład osobowy: 20 ludzi (1 oficer, 3 sierżantów, 16 strzelców).
Uzbrojenie i wyposażenie: 3 BTR-70
3 RPG-7W
3 RPK-74
4 SWD
10 AK-74
3 AKS-74U
6 GP-25

PLUTON OGNIOWY.

· Dowódca plutonu (starszy chorąży) – AK-74

Drużyna karabinów maszynowych:
· Zastępca dowódcy plutonu/dowódca drużyny (starszy sierżant) – AK-74
· Strzelec kaemu (strzelec) – PKM*
· Strzelec kaemu (strzelec) - PKM
· Strzelec kaemu (strzelec) - PKM
· Kierowca (szeregowy) – AK-74
Drużyna granatników automatycznych:
· Dowódca drużyny ( sierżant) – AK-74
· Starszy celowniczy granatnika (strzelec) – AGS-17 + AKS-74U*
· Amunicyjny (strzelec) – AKS-74U
· Starszy celowniczy granatnika (strzelec) – AGS-17 + AKS-74U
· Amunicyjny (strzelec) – AKS-74U
· Starszy celowniczy granatnika (strzelec) – AGS-17 + AKS-74U
· Amunicyjny (strzelec) – AKS-74U
· Kierowca (szeregowy) AK-74

*PKM występował tylko z podstawa dwój nożną wiec obsługiwany był przez jednego żołnierza.
*25 maja 1985 r. Zmieniono skald plutonu ogniowego: zastąpiono jednego AGS-17 wkm-em NAW 12,7 mm.

Skład osobowy: 14 ludzi ( 1 chorąży, 2 sierżantów, 11 strzelców)
Uzbrojenie i wyposażenie: 2 BTR-70
3 AGS-17
3 PKM
5 AK-74
6 AKS-74UOpracował: Zbigniew Ziemiński "saperski"