Indywidualny pakiet przeciwchemiczny (ИПП-8)
Dodane przez saperski dnia 05. listopad 2010 18:45
Indywidualny pakiet przeciwchemiczny (ИПП-8)

W Armii Radzieckiej i Flocie występowały następujące etatowe indywidualne medyczne środki ochrony i profilaktyki, wykorzystane dla świadczenia pomocy i samopomocy porażonym środkami bojowymi.


1. apteczka indywidualna (АИ),
2. sterylny opatrunek indywidualny (ППИ-1),
3. indywidualny pakiet przeciwchemiczny (ИПП-8),
4. pantacyd (lub system „Rodnik”) – w przypadku gdy środek nie występuje z apteczce indywidualnej.

3. Indywidualny pakiet przeciwchemiczny (ИПП-8)
radziecki Indywidualny pakiet przeciwchemiczny IPP-8
Indywidualny pakiet przeciwchemiczny IPP-8
(Пакет противохимический индивидуальный ИПП-8)
- przeznaczony jest do świadczenia pierwszej pomocy na zasadzie samopomocy jak i pomocy wzajemnej przy skażeniu skroplonymi substancjami trującymi.

IPP-8 zabezpiecza przeprowadzenie częściowego odkażenia otwartych powierzchni skóry i bezpośrednio przyległego do niej umundurowania narażonego na skażenie skroplonymi substancjami trującymi.
Pakiet jest wydawany żołnierzom, podoficerom i oficerom na czas działań bojowych.

Pakiet składa się (rys.2) z płaskiego szklanego flakonu o pojemności 200 ml, wypełnionego uniwersalnym środkiem odkażającym, czterech tamponów (złożonych z waty i gaz) i instrukcji użytkowania pakietu,
Charakterystyka pakietu IPP-8:

Ilość degazatora we flakonie zapewnia odkażenie 1500-2000 cm2 powierzchni ciała.
Objętość substancji odkażającej we flakonie – 135 ml. Opakowanie – folia poliuretanowa. Masa całego pakietu - 250 . Czas przygotowania pakietu do użycia – 25-35 s.


Przy skażeniu otwartych powierzchni skóry aerozolem lub kroplami środka bojowego odkażanie za pomocą pakietu IPP-8 przeprowadza się przy założonej masce przeciwgazowej.


Rys. 1. Zapakowane IPP-8
Zastosowanie pakietu IPP-8 przy przewidzianym skażeniu:

* otworzyć paczkę;
* obficie zmoczyć tampon środkiem odkażającym i przetrzeć skórę na szyi i kiści rąk;
* ponownie zmoczyć tampon i przetrzeć kołnierz kurtki (szynela), mankiety rękawów (przetrzeć tamponem części umundurowania które maja styczność otwartymi powierzchniami skóry), przetrzeć zewnętrzną twarzowa powierzchnię maski przeciwgazowej;
* suchym tamponem zetrzeć resztki odkażalnika ze skóry szyi i rąk;
* zamknąć i spakować flakon.
radziecki Indywidualny pakiet przeciwchemiczny IPP-8 rozłożony

Zastosowanie pakietu IPP - 8 przy nagłym i niespodziewanym ataku środkiem bojowym:

* włożyć maska przeciwgazową i płaszcz ochronny jak pelerynę;
* natychmiast otworzyć paczka i nalać środek odkażający na prawą (lewa) rękę (10-15 ml);
* wstrzymać oddech, zamknąć oczy;
* lewą (prawa) ręką zdjąć maskę przeciwgazową
* prawą (lewą) ręką szybkim ruchem przetrzeć skórę twarzy z pod maski przeciwgazowej (oczy cały czas należy mięć zamknięte);
* suchym tamponem zdjąć resztki środka (zaczynać ze skóry w okolicach oczu);
* włożyć twarzową część i zrobić głęboki wydech, otworzyć oczy;
* zmoczyć tampon i przetrzeć szyję, ręce, kołnierz, mankiety, zewnętrzną powierzchnię twarzowej części maski przeciwgazowej.


Rys.2. (z prawej)Indywidualny pakiet przeciwchemiczny IPP-8 rozłożony:
a- foliowe opakowanie z instrukcja stosowania; b - tampony; c- flakon ze środkiem odkażającym.Indywidualny pakiet przeciwchemiczny jest zasadniczo jednorazowego użytku, ale zgodnie z przydziałami żołnierz Armii Radzieckiej dostawał jeden IPP-8 wraz z maską przeciwgazową.
IPP-8 przechowuje się w kieszonce torby maski przeciwgazowej


Podczas pisania korzystałem z:
1. Учебник сержанта Мотострелковых Войск - 1980;

Rysunki i fotografie:
1. www.talks.guns.ru


Opracował: Zbigniew Ziemiński 'saperski"