SAMODZIELNE GRUPY BOJOWE OKWR- AFGANISTAN 1981
Dodane przez saperski dnia 11. październik 2010 13:55
SAMODZIELNE GRUPY BOJOWE OKWR- AFGANISTAN 1981
SAMODZIELNE GRUPY BOJOWE OKWR- AFGANISTAN 1981
Mało efektywne działania bojowe w latach 1979-1980 przeciwko „opozycji” afgańskiej, dużych związków taktycznych i operacyjnych Ograniczonego Kontynentu zwłaszcza zaangażowania sporych sił i środków zmusiło dowództwo 40 Armii do zmiany sposobów planowanych operacji.

Jednym ze sposobów walki który przynosił zadowalające efekty mające na celu rozszerzenie kontroli w strefie działań (ciągi komunikacyjne, garnizony stacjonowania 40A) było zastosowanie tzw. grup bojowych.

Oficjalnie grupy bojowe powstały 9 czerwca 1981 r (choć faktycznie „testowano je już do wiosny 1981 r.) a zaczęły działać od 10 czerwca 1981 roku.

Grupy bojowe wydzielono ze składu każdego pułku zmotoryzowanego (4- 5 grup) i każdego batalionu rozpoznawczego (5 grup).


Uzbrojenie i skład grupy:

1. sekcja dowodzenia
- dowódca grupy (porucznik lub wyżej) – AKMS + PBS, lornetka, 4x F-1. PM
- radiotelegrafista (szeregowiec/podoficer) – AKS-74*, 2xRGD-5, R-143
- łącznik sekcji (szeregowiec/podoficer) – AKS-74, 2x RGSD-5

2. drużyna zabezpieczenia:
- 2x kaemisci (szeregowcy/podoficerowie)- PK/PKM/RPK-74. po 2 x RGD-5, 2x NSPU
- 3x strzelcy (szeregowcy/podoficerowie) – AKS-74 w tym 1x GP-25 (BG-15), 2x RGD-5
- 3x strzelcy wyborowi lub strzelcy (szeregowi/podoficerowie)(rodzaj broni a co za tym idzie i obsługę dobierało się do zadania)- SWD (AKS-74), 2x RGD-5

3. drużyna uderzeniowa
- dowódca grupy (chorąży) – PB, AKS-74, lornetka, 4 x F-1. PM
- radiotelegrafista (szeregowy) – AKS-74, R-143, 2x RGD-5
- kaemista (szeregowy) – PK/PKM, 2x RGD-5
- celowniczy RPG (szeregowy) – RPG-7W, 2x RGD-5, AKS-74
- 4x strzelcy (szeregowi) – AKS-74, 2 x RGD-5
- strzelec wyborowy (szeregowy) – SWD, 2 x RGD-5
- łącznik (szeregowy) – AKS-74, 2x RGD-5

Do grupy dołanczano:


- 2-3 saperów ze środkami minowania i niszczenia
- koordynator lotniczy ( naprowadzacz** lotnictwa)
- 1-2 funkcjonariuszy CHAD (afgańskie KGB)
- 3-4 funkcjonariuszy ludowej milicji (Czarandoja)
- pluton moździerzy 82mm***


Do działań gdzie planowano akcje we większych osiedlach i sporym obszarze dodatkowo do składu grupy przydzielano pluton lub kompanie wojsk DRA.

Sposoby działania stosowane przez grupy bojowe:

główne to poszukiwawczo- zwiadowcze i działania z zasadzki, zablokowanie (w razie konieczności zniszczenie) po zmierzchu wybranych domów, osiedli co do których istniało podejrzenie że przebywają tam „buntownicy”****, blokowanie przewidywanych tras przemarszu i drogi zaopatrzenia „buntowników”, organizacja zasadzek i minowania dróg, podejść i rejonów ześrodkowania, w razie konieczności stosowano niewielki (pluton do kompani) desant śmigłowcowy dla wsparcia operacji z miejscem desantowania jak najbliżej przewidywanej drogi przemarszu znacznych sił przeciwnika.


Do podstawowych celów grup bojowych należały:

likwidacja tzw. komitetów islamskich, magazynów broni i zaopatrzenia, zabezpieczenia i przejęcie wzniesień nad przewidywanymi trasami przemarszu przeciwnika oraz wszelki zabudowania i ukrycia naturalne zajęte prze przeciwnika a także ochrona tras przemarszu wojsk własnych.

Podsumowując: zastosowana taktyka i dobór składu grup dał zadowalające wyniki co pozwoliło znacznie ograniczyć działania „buntowników” w rejonach działania grup bojowych.

Ze 414 utworzonych grup bojowych tylko 74 nie maiło „zadawalających” wyników (tu nie do końca wiem co to są zadawalające wyniki : za mało chałup spalili czy tylko 2-3 jeńców przeżyło transport do pułku a może straty własne były tylko 10% stanu) co daje 82 % skuteczności grup w operacjach przeciw „buntownikom”.


* etatowo AKS-74, faktycznie w roku 1981 znikoma ilość AKS-74 w pułku zmotoryzowanym częstokrośc powodowała że uzbrajano się w co było tj. AK-74, AKMS, AKM .

** naprowadzacz bo nie wiem jak się fachowo nazywa gościu co naprowadza z ziemi lotnictwo na cel dodatkowo wyposażony musiał być w radiostację działająca na częstotliwości lotnictwa jaka ???

*** pluton moździerzy jak wynika z materiałów był obecny w 80-90% operacji w składzie:

-Dowódca plutonu (porucznik)- PM, lornetka.
-Zastępca dowódcy (sierżant) AK-74
-Rachmistrz (szeregowy]) AK-74M

3 x działony:
-Działonowy (mł. sierżant – sierżant) - AK-74, lornetka
-Celowniczy (starszy szeregowiec) - AK-74
-Amunicyjny (szeregowy) - AK-74
-Amunicyjny (szeregowy) AK-74

Podczas transportu środka na pozycję w operacji pieszej działon miał 1-2 jednostki ognia, podczas operacji zmotoryzowanej do 10 jednostek ognia na lufę.

**** nie wiem jak nazwać mudżachedinów, opozycjonistów, terrorystów, buntowników, rebeliantów, islamskich fanatyków, patriotów itp. by nikogo nie obrazić .
Zbigniew Ziemiński "saperski"