Kompania strzelców zmotoryzowanych na BMP - Afganistan 1988 r.
Dodane przez saperski dnia 11. październik 2010 12:05
Kompania strzelców zmotoryzowanych na BMP - Afganistan 1988 r.


· sekcja/drużyna dowodzenia
· 3 plutony strzelców zmotoryzowanych
· pluton ogniowy


Kompania to 82 ludzi (6 oficerów, 3 chorążych, 12 sierżantów, 61 szeregowych) uzbrojonych i wyposażonych w:
12 BMP-2
3 AGS-17
2 NSW
9 RPG-7W
3 RPK-74
9 SWD
45 AK-74
20 AKS-74U
3 PKM
15 GP-25

Pluton zmotoryzowany to 3 drużyny strzelców
Pluton ogniowy to drużyna karabinów maszynowych i drużyna granatników automatycznych.

Drużyna dowodzenia:
1. Dowódca kompani (kapitan) – AK-74
2. Z-ca dowódcy komp. (porucznik) – AK-74
3. Z-ca dow. komp, ds. politycznych ( porucznik) – AK-74
4. Szef kompani (starszy chorąży) – AK-74
5. Starszy technik kompani (starszy chorąży) – AK-74
6. „Saninstruktor” (starszy sierżant) – AK-74
7. Starszy kierowca- mechanik ( st. szeregowy) – AK-74

Skład osobowy: 7 ludzi w tym 3 oficerów, 2 chorążych , 1 sierżant, 1 szeregowiec.
Uzbrojenie i wyposażenie: 1 BMP-2D
7 AK-74.

PLUTON ZMOTORYZOWANY.

Sekcja dowodzenia :
· Dowódca plutonu (porucznik) – AK-74
· Kaemista (st. strzelec) – PKM

1 drużyna
· Zastępca dowódcy plutonu/dowódca drużyny (starszy sierżant) – AK-74 + GP-25
· Starszy strzelec (st. strzelec) – AK-74 +GP-25
· Strzelec wyborowy (strzelec) – SWD
· Strzelec operator 2A42 – AKS-74U
· Celowniczy RPG (strzelec) – RPG-7W + AKS-74U
· Kierowca-mechanik (szeregowy) – AK-74

2 drużyna
· Dowódca drużyny (sierżant) – AK-74 + GP-25
· Starszy strzelec ( st. strzelec) – AK-74 + GP-25
· Strzelec wyborowy (strzelec) – SWD
· Celowniczy RPG (strzelec) – RPG-7W + AKS-74U
· Strzelec operator 2A42 – AKS-74U
· Kierowca (szeregowy) – AK-74

3 drużyna
· Dowódca drużyny (sierżant) – AK-74 + GP-25
· Kaemista ( st. strzelec) – RPK-74
· Strzelec wyborowy (strzelec) – SWD
· Celowniczy RPG (strzelec) – RPG-7W + AKS-74U
· Strzelec operator 2A42 – AKS-74U
· Kierowca (szeregowy) – AK-74


Skład osobowy: 20 ludzi (1 oficer, 3 sierżantów, 16 szeregowców.
Uzbrojenie i wyposażenie: 3 BMP-2D
3 RPG-7W*
1 PKM
1 RPK-74
3 SWD
9 AK-74
6 AKS 74U
5 GP-25
*RPG-7W były obecne w etacie kompani to faktycznie zamiast „kasztanówek” zabierano RPG-18 w ilościach „ile się da”


PLUTON OGNIOWY.
· Dowódca plutonu (chorąży) – AK-74

Drużyna karabinów maszynowych:
· Zastępca dowódcy plutonu/dowódca drużyny (starszy sierżant) – AK-74
· Strzelec kaemu (strzelec) – NSW
· Amunicyjny (szeregowy) – AKS-74U
· Strzelec kaemu (strzelec) – NSW
· Amunicyjny (szeregowy) – AKS-74U
· Kierowca (szeregowy) – AK-74
·
Drużyna granatników automatycznych:
· Dowódca drużyny ( sierżant) – AK-74
· Starszy celowniczy granatnika (strzelec) – AGS-17 + AKS-74U
· Amunicyjny (strzelec) – AKS-74U
· Starszy celowniczy granatnika (strzelec) – AGS-17 + AKS-74U
· Amunicyjny (strzelec) – AKS-74U
· Starszy celowniczy granatnika (strzelec) – AGS-17 + AKS-74U
· Amunicyjny (strzelec) – AKS-74U
· Kierowca (szeregowy) AK- 74


Skład osobowy: 15 ludzi (1 chorąży, 2 sierżantów, 12 szeregowców).
Uzbrojenie i wyposażenie: 2 BMP-2D
3 AGS-17
2 NSW 12,7mm
5 AK-74
8 AKS 74UW 1986 roku ilość NSW powiększono w kompani do dwóch a AGS-17 ponownie zwiększono do trzech.
W 1988 r. PKM usunięto z plutonu ogniowego i dołączono do drużyny dowodzenia kompani zamiast strzelca wyborowego.


Opracował: Zbigniew Ziemiński "saperski"